ΣΤΑΘΜΟΣ
00:00 - 05:00 DeeJay Night Team
05:00 - 07:00 DeeJay Morning Team
07:00 - 10:00 Μιχάλης Τσαουσόπουλος
10:00 - 12:00 Nάγια Αποστόλου
12:00 - 14:00 Κώστας Βινάκος
14:00 - 16:00 Γιάννης Τουμπάνος
16:00 - 18:00 Κώστας Ζήκος
18:00 - 20:00 Τόλης Βαρνάς
20:00 - 22:00 Ιλιάνα
22:00 - 00:00 DeeJay Night Team
00:00 - 05:00 DeeJay Night Team
05:00 - 07:00 DeeJay Morning Team
07:00 - 10:00 Μιχάλης Τσαουσόπουλος
10:00 - 12:00 Nάγια Αποστόλου
12:00 - 14:00 Κώστας Βινάκος
14:00 - 16:00 Γιάννης Τουμπάνος
16:00 - 18:00 Κώστας Ζήκος
18:00 - 20:00 Τόλης Βαρνάς
20:00 - 22:00 Ιλιάνα
22:00 - 00:00 DeeJay Night Team
00:00 - 05:00 DeeJay Night Team
05:00 - 07:00 DeeJay Morning Team
07:00 - 10:00 Μιχάλης Τσαουσόπουλος
10:00 - 12:00 Nάγια Αποστόλου
12:00 - 14:00 Κώστας Βινάκος
14:00 - 16:00 Γιάννης Τουμπάνος
16:00 - 18:00 Κώστας Ζήκος
18:00 - 20:00 Τόλης Βαρνάς
20:00 - 22:00 Ιλιάνα
22:00 - 00:00 DeeJay Night Team
00:00 - 05:00 DeeJay Night Team
05:00 - 07:00 DeeJay Morning Team
07:00 - 10:00 Μιχάλης Τσαουσόπουλος
10:00 - 12:00 Nάγια Αποστόλου
12:00 - 14:00 Κώστας Βινάκος
14:00 - 16:00 Γιάννης Τουμπάνος
16:00 - 18:00 Κώστας Ζήκος
18:00 - 20:00 Τόλης Βαρνάς
20:00 - 22:00 Ιλιάνα
22:00 - 00:00 DeeJay Night Team
00:00 - 05:00 DeeJay Night Team
05:00 - 07:00 DeeJay Morning Team
07:00 - 10:00 Μιχάλης Τσαουσόπουλος
10:00 - 12:00 Nάγια Αποστόλου
12:00 - 14:00 Κώστας Βινάκος
14:00 - 16:00 Γιάννης Τουμπάνος
16:00 - 18:00 Κώστας Ζήκος
18:00 - 20:00 Τόλης Βαρνάς
20:00 - 22:00 Ιλιάνα
22:00 - 00:00 DeeJay Night Team
00:00 - 01:00 Bob Sinclar
01:00 - 05:00 DeeJay Night Team
05:00 - 13:00 DeeJay Morning Team
13:00 - 16:00 DeeJay Weekend Team
16:00 - 18:00 Γιάννης Τουμπάνος
18:00 - 22:00 DeeJay Weekend Team
22:00 - 00:00 Γιώργος Σειράς
00:00 - 05:00 DeeJay Night Team (NOW ON-AIR)
05:00 - 15:00 DeeJay Morning Team
15:00 - 17:00 Γιάννης Τουμπάνος
17:00 - 20:00 DeeJay Afternoon Team
20:00 - 00:00 DeeJay Night Team